Povinné zverejňovanie

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z