Obec Valkovce

Nová stránka našej obce

Read More

Pripravujeme pre Vás

Najbližšie akcie

Read More

Obec Valkovce

Valkovce sú obec na Slovensku v okrese Svidník. Valkovce ležia v doline Valkovského potoka v južnej časti Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 220 m n. m. a v katastri obce okolo 210 – 402 m n. m. Prírodné odlesnené prostredie obce tvoria pahorkatiny treťohorných flyšových vrstiev.