Kultúra

Kultúrny život obyvateľov bol v minulosti spojený s ľudovými scénami pri výrobe ľanového plátna, slávenia sviatkov Rusaľa a Jána, svadieb, ktoré sa začínali v nedeľu po obede a končili v utorok. Pred 2. svetovou vojnou v čase Vianočných sviatkov, koledníci spievali koledy pod oknami domov. Po 2. svetovej vojne chodili do domu s Betlehemskou hrou. Na Štefana chodili palazníci. 

Obohatenie kultúrneho života priniesla práca učiteľov a žiakov, ktorí pripravovali rôzne kultúrne programy. 

V roku 1960 začína pracovať divadelný krúžok pod vedením riaditeľa školy Michala Červeňáka. Nacvičila sa hra Statočný valach. S hrou vystúpili 17. augusta 1960. V tomto roku v obci pracovalo aj Osvetové zariadenie, ktoré dostalo premietací aparát OP-16. Premietali sa školské a celovečerné filmy. Do tohto času ľudia videli film len 2-3 krát do roka z pojazdného kina. 

V roku 1961 mal divadelný krúžok 6 členov. Nacvičili od J. G. Tajovského Ženský zákon. S touto hrou dvakrát vystúpili v obci a raz v Radome. Osvetové zariadenie v spolupráci s ČSM v roku 1962 pripravilo divadelnú hru Ďaleká ozvena, s ktorou v obci dvakrát vystúpili. 

V nasledujúcom období sa kultúrna činnosť v obci zabezpečovala prevažne prostredníctvom základnej školy. 

Od apríla 1991 sa otvorila obecná knižnica v priestoroch kultúrneho domu. V tomto roku v obci niekoľkokrát vystúpilo DAD a PUĽS z Prešova. Obec Valkovce na pozvanie v roku 1993 navštívil folklórny súbor Makovica zo Svidníka. 

Každý rok sa v obci koná divadelné predstavenie, kde sa svojimi hrami predstavuje DAD Prešov, s ktorými má obec dobrú spoluprácu.