Šport

V roku 1991 sa konal 1. ročník športového popoludnia. Účasť detí, dospelých aj starších občanov bola výborná. Večer sa v priestoroch kultúrneho domu konala zábava. Športové popoludnie si už získalo tradíciu a usporiadáva sa každý rok.  

Mládež obce súťaží v disciplínach: hod kriketovou loptičkou na diaľku a cieľ, streľba zo vzduchovky, hod granátom na diaľku a na cieľ a v rôznych iných disciplínach. Na záver športového podujatia sú všetci odmenení sladkými odmenami.  

Športové popoludnie pokračuje už tradičnými futbalovými zápasmi medzi mužstvami Valkovce ženatí, Valkovce slobodní, Štefurov a Okrúhle.  

Tieto športové popoludnia si získali medzi občanmi obce obľubu, môžu si pokojne oddýchnuť pri občerstvení, ktoré obec pravidelne zabezpečuje. Za obecným úradom v roku 2000 sa začala výstavba ihriska na volejbal a tenis.