Fotogaléria

Kultúrne podujatia

MŠ Valkovce

Povodne 2010

Prístavba domu smútku a rekonštrukcia OcÚ

Športové podujatia

Valkovce kedysi a dnes

Výstavba mostu a rekonštrukcia cestnej komunikácie

Výstavba multifunkčného ihriska

Výstavba vodojemu

Vysviacka chrámu